Halina Poświatowska - życie i twórczość - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Biografia Haliny Poświatowskiej

Halina Poświatowska przyszła na świat jako Helena Myga, córka Feliksa i Stanisławy z Ziębów 9 maja 1935 w Częstochowie (przy ul. 7 Kamienic), zmarła zaś zaledwie 32 lata później - 11 października 1967 w Warszawie.

Przyszła poetka naukę pobierała w gimnazjum „Nauka i Praca” oraz w żeńskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Kościuszki w Częstochowie.

Z powodu ciężkiej wady serca,... więcejCharakterystyka twórczości Haliny Poświatowskiej

Za odkrywcę i mecenasa Haliny Poświatowskiej uważa się częstochowskiego krytyka literackiego i poetę Tadeusza Gierymskiego, który - jak sam napisał z okazji jej śmierci, w artykule Pożegnania poetki w 1967 – propagował Poświatowską nie tyle z powodu przekonania o jej niezwykłym talencie, ile z… litości do tej schorowanej i przedwcześnie owdowiałej poetki.

Halina Poświatowska zadebiutowała w 1956... więcej